אנטומיה קוסמולוגית

מאת:
עפרה ברעלי, פטר ואן קרבל.

ייעוץ:
ענת ארד, רועי סופר.

מאמר זה מובא במטרה להמחיש את היותו של האדם חלק מהמערך הקוסמי / יצור קוסמי, המהדהד את הקוסמוס. אציג כאן נקודת ראייה קוסמולוגית על המיפרקים בגוף האדם. אין בכוונתי להציג יישומים קלינים המסתמכים על ראייה זו, על אף שאלו קיימים בקליניקה.

ראשית, יש להתייחס לאטימולוגיה של הסימנית 'מיפרק' בסינית. השפה הסינית הינה שפה מטאפורית, והסימניות לרוב טומנות בחובן את סוד הבנת המושגים בהם מדובר.

מפרק – 節 JIE

הסימנית מפרק בסינית, jie -節, מורכבת משני חלקים עיקריים. החלק העליון של הסימנית הוא הבמבוק: 竹. שורש הבמבוק הוא מרכיב המופיע בהרבה סימניות, עובדה אשר מבטאת את היותו מרכיב חיוני ועיקרי בחיים בסין העתיקה. בסימנית הזו המשמעות של שורש הבמבוק מובנת על פי המרכיב השני של הסימנית: 即 ji שפירושו חלק (segment), לחלק, וכן צומת המבטאת את המקצב הלוגי הקיים בשמים ובארץ. כלומר הסימנית כולה מבטאת משהו שקשור לחלוקה של הבמבוק. גזע הבמבוק עשוי מחלקים חלקים, שביניהם יש מעין פרק המחלק או מחבר את הבמבוק.

המילה jie 節 משמעותה בראש ובראשונה המקטע או הפרק של הבמבוק, פרק זמן, ומיפרק בגוף.

בפרק 62 של ה Neijing Suwen כתוב שכל מחלות המפרקים מגיעות לשם דרך מסלולי החיבור כי ה 12 הללו סובבים בכל 365 המפרקים. כאן יש חיבור בין שני מחזורים סולריים (מחזורים של תנועת כדור הארץ סביב השמש) – האחד הוא האנואלי (שנתי): סיבוב כדור הארץ סביב השמש לאורך השנה, והשני הוא היומי: סיבוב כדור הארץ סביב צירו – תנועה שעל הארץ נתפסת כתנועתה היומית של השמש (יממה).

כלומר, ניתן לראות לפי האמור שקיים קשר בין מחזורי השמש לתנועת המרידיאנים ולמפרקים. לייתר דיוק, קיימת הקבלה בין תנועותיו השונות של כדור הארץ למפרקים. בהמשך נראה שזו למעשה הקבלה לתנועת הצ'י דרך המפרקים.

ניתן לייחס את 12 המפרקים הגדולים של הגוף ל12 הענפים הארציים המיוצגים גם על ידי 12 השעות של היממה וגם על ידי 12 המרידיאנים, וכן ניתן לייחס את 365 המפרקים ו 365 נקודות הדיקור ל365 הימים בשנה.

נומרולוגיה ופילוסופיה

תפיסת העולם והפילוסופיה הסינית העתיקה מקנות משמעות גדולה למספרים. הרעיון הבסיסי העומד ביסודה של הנומרולוגיה הוא הרעיון שקיומם של המספרים הינו נצחי, מעבר לחלל ולזמן, ונושא בו איכות מסוימת המהדהדת עם כל דבר הקיים תחת אחריותו של אותו מספר.

בהקשר הנומרולוגי, מעניין לציין כי בטקסטים העתיקים הוזכרו סך ימי השנה, המפרקים ונקודות הדיקור תחת אותו מספר- 365 . הסיבה לכך היא שכל אלו מציינים מעברים, פרקים במרחב ובזמן. זוהי האיכות של המספר 365.

יתירה מזאת, בגוף האדם ישנם 12 מפרקים גדולים (קרסול, ברך, מפרק הירך, כף יד, מרפק ,כתף – 6 זוגות) 12 מרדיאנים ובמחזורים הקוסמיים 12 פרקי הזמן ביממה (משך כל פרק הוא שעתיים, וביחד היממה מורכבת מ 24 שע', שהן השעון הביולוגי). גם כאן ניתן להבחין בהקבלה בין זרימת הצ'י בגוף האדם ותנועת הצ'י הקוסמי ברמת היממה כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך השעון הביולוגי.

קוסמולוגיה

הקפה שלמה של הארץ סביב השמש אורכת 365 יום. בזמן זה מקיף הירח את כדור הארץ 12 פעמים, תנועה זו מתבטאת על ידי 12 הירחים (חודשי הירח).

בגוף האדם ישנם 365 מפרקים, ו12 מפרקים גדולים.

קיימת הקבלה בין מעברי הירח מהקפה להקפה, לבין תנועת הצ'י במפרקי הגוף. הנ"ל מתחילה בקרסול רגל שמאל המקביל לשיא ה yin שכן זהו המפרק הנמוך – ארצי ביותר בצד ה yin של הגוף, ממנו הצ'י ממשיך לנוע לעבר ברך שמאל, מפרק ירך שמאל, כתף שמאל, מרפק שמאל, מפרק כף יד שמאל. מכאן עובר למפרק כף יד ימין, מרפק ימין, כתף ימין, מפרק ירך ימין, ברך ימין, וקרסול ימין.

תנועה זו קשורה ל Tai Ji : תנועה של עליית ה yin לכוון ה yang, וירידת ה yang לכוון ה yin. בהקבלה לתנועה זו, על פי השעון הביולגי, הצ'י בגוף נע משיא ה yin ממרידיאן ה Gb אל שיא ה yang מרידיאן ה Ht במקצב של התנועה היומית, כלומר משיא הלילה לשיא היום וחזרה אל שיא הלילה. אם ניזכר בתנועת הירח לאורך השנה, אז למעשה זוהי אותה תנועה, ומכאן אנו רואים שהירח / חודש הראשון, שהוא מולד הירח הראשון אחרי שיא החורף (21/12) יהיה גם הוא אנרגטית קשור ל Gb, השני ל Liv וכן הלאה.

מבחינה אנרגטית 12 המפרקים הגדולים הללו, אשר הצ'י נע בהם על פי החוקיות הקוסמית של תנועת הצ'י, מקושרים גם הם לאנרגטיקה הנ"ל כלומר:

קרסול שמאל קשור ל חודש I ול Gb,

ברך שמאל לחודש II ול Liv,

מפרק ירך שמאל לחודש III ול Lu,

כתף שמאל לחודש IV ול Co,

מרפק שמאל לחודש V ול St,

מפרק כף יד שמאל לחודש VI ול Sp,

מפרק כף יד ימין לחודש VII ול Ht,

מרפק ימין לחודש VIII ול Si,

כתף ימין לחודש IX ול Bl,

מפרק ירך ימין לחודש X ול Kid, ברך ימין לחודש XI ול Pc,

וקרסול ימין לחודש XII Th. (ספירת החודשים היא כאמור ממולד הירח הראשון אחרי שיא החורף).

12 הענפים הם האספקט הארצי מתורת הגזעים והענפים.

ציר היצירה : Heaven – Earth – Man

התפתחות האדם מקבילה להתפתחות הקוסמוס, כשם שיצירת האדם מקבילה ליצירת הקוסמוס. על פי הפילוסופיה הסינית העתיקה, יצירת הקוסמוס היא תהליך התפתחות נומרולוגי. הבנת היקום ותהליכיו מתבססת על הבנת הנומרולוגיה. אין זהו מאמר על נומרולוגיה ולכן אציג כאן רק את עיקרי ההקבלות הנומרולוגיות בין הקוסמוס לגוף האדם ברמה האנטומית בלבד.

למען יצירת חיים חדשים, השמיים המוקדמים והשמים המאוחרים נפגשים. זהו השורש של כל תהליך יצירה. בגוף השורש הזה מתבטא בסקרום, והביטוי לכך הוא 8 החורים בעצם הסקרום הקשורים ל 8 המרידיאנים המיוחדים שהם עצמם שורש האנושות, הקוד הקוסמי והתשתית הבסיסית להיווצרות עובר ואדם. שמו של הסקרום נגזר וקשור למילה Secret, Sacred , סוד החיים המקודש.

ה 8 הם הביטוי ליצירה הראשונית של שמים וארץ. בשמים הם מתבטאים כ 8 הכוונים (שושנת הרוחות) האחראית על חלוקת המרחב, ובגוף אלו 8 המרידיאנים המיוחדים שמתבטאים ב 8 החורים של עצם הסקרום.

אחרי יצירת שמים וארץ, מבחינת ההתפתחות, נוצר הארגון האיכותי בשליטת 5 האלמנטים. לכן בגוף, מעל הסקרום מתפתחות 5 החוליות הלומבריות. אחריהן, ישנה התפתחות ארצית הקשורה במספר 12 מכיוון שה 12 זהו הביטוי הארצי לשמיים; 12 חודשים הם ביטוי ארצי לתנועות השמימיות, וכך לגבי 12 השעות הכפולות. 12 המרידיאנים שהם למעשה 6 השכבות הם הביטוי הארצי ל 6 האקלימים – שהם תופעה התלויה בתנועת הגופים השמימיים. בגוף הנ"ל בא לידי ביטוי מעבר ל-12 המפרקים הגדולים גם בתהליך היצירה או ההתפתחות בכך שאחרי התפתחות המספר 5 – בחוליות הלומבריות, מתפתחות החוליות הטורקליות – 12 במספר. הן ההיבט הארצי של עמוד השדרה, היציבות הארצית, הן חסרות את התנועה שיש ללומבריות ולצוואריות. ל 12 החוליות הטורקליות יש מפרק עם 12 הצלעות, כאשר 10 מחוברות ו 2 צפות הקשורות ל Pc/Th, שהם הביטוי לאש הארצית.

ייעודו של אדם הוא להתפתח ולהכיר את עצמו כאדם. ההתפתחות האנושית מתרחשת דרך חווית 7 הרגשות השונים, ובאמצעות הקשר עם היקום דרך 7 הפתחים. כאן ההתפתחות של האדם כבר מכוונת להתפתחות שמימית יותר, ובגוף זוהי ההתפתחות של 7 החוליות הצוואריות.

ובהגיענו לצוואר, נציין שבצוואר ישנם 8 מפרקים. 7 מהם הם ברורים – אלו הם המפרקים הבין חולייתיים של 7 החוליות, אך ישנו מפרק נוסף בין החוליה הראשונה, האטלס ולאוקסיפוט. אם הסקרום מבטא את השורש של האדם, ניתן לומר כי מפרק זה מבטא את החזרה לשמים. המפרק בין הגוף לראש. החזרה לשמים קשורה למספר 10 שהוא למעשה 5 אלמנטים, כפול yin ו yang. 5 האלמנטים וה yin yang הם הקונספטים האבסטרקטים על פיהם מתנהל כל היקום ובכללו גם הגוף, לכן זהו מספר שמימי. הראש הוא החלק השמימי של הגוף. מבחינה האנטומית, הנ"ל מתבטא ע"י 10 עצמות גולגולת: אחת פרונטלית. 2 פריאטלית, 1 אוקסיפיטלית, 2 זיגומה, 2 ספנואיד, 2 מקסילה. ה 10 קשור ל 10 הגזעים – האספקט השמימי מתורת הגזעים והענפים.

לסיכום, ראינו כאן את הדהוד הקוסמוס בגוף בכמה רבדים:

ראשית ראינו את ההקבלה בין המושג של פרק זמן למפרק בגוף.

שנית, ראינו את ההקבלה בין התנועה של הצ'י הקוסמי האוניברסלי לתנועת הצ'י בגוף ואת ההקבלה הנומרולוגית בין הפרקים הקוסמים – אלו פרקי הזמן הנובעים מהתנועות של הגופים השמימיים לבין המפרקים בגוף.

שלישית, ראינו שתהליך היצירה וההתפתחות הקוסמי מתבטא באנטומיה של הגוף.

האדם מבטא את הקוסמוס, הקוסמוס מהדהד באדם, האנטומיה מבטאת קשר זה והדהוד זה בין היתר במפרקים.

עפרה ברעלי – מטפלת בשיטת הגזעים השמימיים והענפים הארציים, מורה בתוכנית לרפואה סינית עתיקה ברחובות, חוקרת את הכתבים העתיקים ואת הפילוסופיה והמדע הסיני העתיק באוניברסיטת תל אביב.

פטר ואן קרבל – מורה ומטפל 19 שנים בשיטת הגזעים השמימיים והענפים הארציים, מייסד התוכנית לרפואה סינית עתיקה בשלוחת האוניברסיטה העברית ברחובות, מלמד את שיטת הגזעים השמימיים והענפים הארציים בארץ ובעוד מקומות בעולם, וכן את הקורס המשלב את הרפואה הסינית עם הרפואה המערבית. חוקר את הכתבים העתיקים ומפרסם את תוצאות מחקריו בסמינרים.

רשימה ביבליוגרפית:

1. Unschuld, Paul U. "Huang Di Nei Jing Su Wen, Nature,

knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical Text". University of California Press, 2003.

2. Wieger, S,J. "Chinese Characters, Their Origin, Etymology, History, Classification and signification". Paragon Book Reprint Corp., 1965.

הראה עוד

בדקו גם

Close
שינוי גודל גופנים