האופקי הגדול

-大 橫 DA HENG – האופקי הגדול , Sp – 15.

כתיבה: פטר ואן קרבל
אטימולוגיה: עפרה ברעלי

הדיון בנקודה SP-15, Da Heng, יהיה מתוך 2 נקודות השקפה עיקריות:

1.האטימולוגיה- משמעות השם מתוך נגזרת כיתובו הסיני.

2. מסלולים פנימיים של הJING-LUO MAI אשר קשורים לנקודה זו.

מתוך היבטים אלו נוכל להבין את הפעולות והשימושים החשובים בנקודה.

1. האטימולוגיה:

大 – da, המשמעות היא גדול, אדיר.

הסימן da הוא אמנם שורש בפני עצמו, אך מעניין לראות שהוא מורכב מהסימן הפשוט יותר של:

人 ren –אדם, ציור המסמל איש עומד, עם שתי רגלים על הקרקע. סימן שמשמעותו אדם, אנושיות. והסימן 一 yi שמשמעותו אחד, אחדות, אך גם האופק של שמיים.

לכן משמעות כל הסימן היא "גדול".

橫 heng, סימן שמשמעותו הוא אופק. הסימן מורכב מהשורש עץ: 木, ומהסימן של הצבע הצהוב: 黃. הציור מבטא עץ בעפר הצהוב. הצבע הצהוב המייצג את פאזת הטרנספורמציה – אדמה, רמז לכך שלנקודה זו יש קשר אל האדמה.

*השם האלטרנטיבי של Sp-15 הוא 腎氣 Shen Qi – kidney qi.

2. המסלולים:

ברצוננו להציג שלושה ענפים פנימיים, שניים מהם מהווים חלק ממערכת המרידיאנים המיוחדים, הקשורים לנקודה DA HENG SP-15. למסלולים אלה השפעה על תפקודי איברים, תפקודים הורמונליים ,תפקודים אנזימתים והשפעה על מטבוליזם של שומן ופחמימות.

א. הענף הפנימי של ה-ZU TAI YIN – ORGANS ((Spleen-pancreas משפיע על ייצור הצ'י.

ב. השילוב של ה- DAI MAI ו- SP 15 משפיע על התפקוד ההורמונלי של הלבלב.

ג. השילוב של ה- YIN WEI MAI עם SP-15 בשילוב נקודות נוספות פועל על המטאבוליזם התאי.

א. הענף הפנימי של הZU TAI YIN –' Zu Tai Yin – Organs' internal branch

ענף זה יוצא מהנקודה SP – 15, ולו ענף שטחי וענף עמוק.

הענף השטחי יוצא מSP-15 ,עובר דרך REN- 10 ומשם מתחבר ל-SP-16 ולבסוף מגיע ל-GB-24 ו) LIV-14 מ SP-16 זרימת הצ'י ממשיכה ל SP-20 ומתחברת ל LU-1 ליצור את הקשר השכבתי Tai-Yin). החיבור לאיבר הכבד וכיס המרה דרך נקודות ה-MU מדגיש את המטבוליזם של פחמימות ושומנים.

הענף העמוק היוצא מ SP-15,זורם ל-*REN-10 מתחבר לאיברים: הלבלב,הטחול והקיבה.

איברים אלו משתתפים בתהליך ייצור הצ'י.

מאיבר הקיבה יוצאים שני ענפים: אחד מהם מסתיים בשורש הלשון- איבר שקשור להתחלת תהליך העיכול (הענף השני חודר ללב ולעורקים סביב הלב ומשם זורם ענף ל-HT-1 בסדר זרימת ה-YING QI , ומסתיים בנקודה (CV-17.

*הנקודה REN-10 נקראת xia wan- – LOWER VENTER "שער/פתח תחתון".

הפירוש של המילה WAN מתייחס למיקום הפיזי של הנקודה, בגבול התחתון של איבר הקיבה.

בחלק מהטקסטים העתיקים, המילה "קיבה" (WEI) כוללת בתוכה את החלק התחתון של הוושט,את איבר הקיבה עצמו, התריסריון ואת החלק העליון של המעי הדק.

מהתבוננות במסלול פנימי זה ניתן לראות שהפעלת הנקודה SP-15, משפיעה על האיברים הקשורים בייצור הצ'י אשר לבסוף יאוחסן באיבר הכליות ובהקשר זה מעניין לראות שהשם הנוסף של Sp-15 腎氣 הוא Shen Qi – kidney qi, דבר המדגיש את ייצור הצ'י על ידי הטחול הקיבה והלבלב ואת אחסונו בכליות.

ב. ה-DAI MAI

לDai Mai שלושה ענפים מעגליים סביב המותן: ענף עליון, ענף אמצעי וענף תחתון.

הענף העליון של ה- Dai Mai ('Dai Mai -Superior') יוצא מ- ) GB-26או מLIV-13 על-פי טקסטים אחרים) וממשיך אל SP-15.

ענף זה זורם אופקית לעבר הנקודה ST-25 (נקודת ההתראהMU – של המעי הגס), ממשיך ל KID-16 ו- CV-8. מ GB-26 יש ענף אחורי הפוגש את BL-52, BL-23 ו GV-4.

לפיכך, הנקודה SP-15 היא נקודה על המרידיאן המיוחד Dai Mai.

השילוב של נקודת הפתיחה GB-41 ו והנקודה המשלימה TH-5 ובשילוב עם SP-15 פועל על ההורמונים המיוצרים על ידי הלבלב. הורמונים אלו, אינסולין וגלוקגון, אחראים לוויסות מטבוליזם של פחמימות בגוף.

השילוב של הפעלת ה Dai על ידי נקודת הפתיחה GB-41(ללא TH-5) בשילוב עם SP-15 ו GV-4 יאחסן את הצ'י, הנוצר בתהליך ייצור הצ'י, באיבר הכליות.

ג. YIN WEI MAI

SP-15 היא נקודה של המרידיאן המיוחד Yin Wei Mai.

מרידיאן ה-Yin Wei יוצא מהנקודה ZHU BIN KID-9, ולו שלושה ענפים:

I- "ענף הכליות" – "zu shaoyin kidney branch"

II- "ענף הכבד" – "zu jue yin liver branch"

III- "ענף הטחול – לבלב" – "zu tai yin spleen-panceas branch"

על פי ה- 27,28 difficult issue Nan Jing

מסלול ה- YIN WEI יוצא מ- kid -9, פוגש את sp-12, sp-13, sp-15, sp-16, ממשיך ל- liv-14 ופוגש ב cv-22 ומסתיים בנקודה cv-23 .

הפעילות המטבולית בגוף קשורה ל yin Wei. כיוון שה- yin Wei הוא המשמר של כל ה-YIN בגוף.

SP-15 אשר מצויה על ה- Yin Wei , קשורה לפעילות הארצית יותר של הפעילות המטבולית ואילו CV-22 ( שהינה נקודת אשנב לרקיע) –קשורה לשליטה השמימית על הפעילות הזו.

פתיחת yin Wei Mai(עם נקודת הפתיחה pc-6 ונקודת המשלים (sp-4, בשילוב עם

sp-15 ו- cv-22 תחזק את המטבוליזם התאי בכל הגוף (הנקודה CV-22 משפיעה ישירות על בלוטת התריס).

הוספת הנקודה cv-23 (נקודת השפעה- Muמיוחדת של הכליות) לטיפול, תתעל את האנרגיה המאוחסנת בכליות מייצור הצ'י, על-מנת לשמר את תפקוד המטבוליזם התאי.

לסיכום:

הנקודה DA HENG SP-15 יכולה להיות בשימוש לחיזוק פעילויות חיוניות במערכת העיכול, הן בפירוק המזון הנעשה באיברים של המחמם האמצעי והן בניצולו הנכון לאנרגיה שתאוחסן לבסוף במאגרי הכליות.

חשוב לציין כי השימוש בנקודה זו חייב להיות זהיר ומחושב, לאור השפעותיה הרבות. נדגיש כי שימוש וטיפול במרידיאנים המיוחדים דורש אחריות רבה ותשומת לב מרבית. אבחנת דופק מעמיקה במקרה זה חשובה במיוחד.

ביבליוגרפיה:

The 27,28 Difficult Issue Nan Jing

Chapters: 10.5,10.6, 16, Nei Ching Ling Shu

פטר ואן קרבל מורה ומטפל 24 שנים בשיטת הגזעים השמימיים והענפים הארציים,
מייסד את תוכנית הלימודים ברפואה סינית עתיקה בשלוחת האוניברסיטה העברית ברחובות,
מלמד את שיטת הגזעים השמימיים והענפים הארציים בארץ ובעוד מקומות בעולם, וכן את הקורס המשלב את הרפואה הסינית עם הרפואה המערבית. חוקר את הכתבים העתיקים ומפרסם את תוצאות מחקריו בסמינרים.

עפרה ברעלי מטפלת בשיטת הגזעים השמימיים והענפים הארציים, מרצה ורכזת חטיבה בתוכנית ללימודי רפואה סינית עתיקה ברחובות,
חוקרת את הכתבים העתיקים ואת הפילוסופיה והמדע הסיני העתיק
בוגרת לימודי תואר ראשון באוניברסיטת תל- אביב.

הראה עוד
שינוי גודל גופנים