מועדון המטפל

מועדון המטפל" הוקם כיוזמה של העמותה לקידום הרפואה הסינית העתיקה"
במהלך שנת 2005, על ידי המטפלים העוסקים ברפואה עתיקה זו

מטרות היוזמה

שמירה והעלאת הרמה המקצועית של המטפלים העוסקים בדרך טיפול ייחודית זו
שיפור שיתוף הפעולה המקצועי בין המטפלים (התייעצויות, גיבוי למטופלים ועוד)
שמירה על יושרה אישית ומקצועית של המטפלים
יצירת גוף מכובד אשר יוביל ויפיץ את דרך הטיפול הנ"ל, בקרב כלל העוסקים
ברפואה סינית בארץ ובעולם, לרבות הכרה מקצועית מט עם המימסדים הרפואי, והאקדמי

יישום היוזמה

התאגדות כגוף מקצועי ייחודי המתווה דרך ברורה למימוש המטרות הנ"ל
הגדרת שפה מקצועית ודרכי עבודה אחידים בטיפול במרפאות ובהצגת מקרים
שיתוף הידע בין כלל חברי הארגון
השתלמויות והשתתפות במפגשים מקצועיים ובפעילויות העשרה בתחומים שונים

בכדי להיות חבר במועדון, על המטפל להציג לעמותה את המסמכים הבאים:

תעודת הסמכה של בוגר/ת 4 שנים רפואה סינית (במוסד המקובל על העמותה)
S&B תעודת הסמכה של לימודי
ביטוח אחריות מקצועית בתוקף + צילום תעודת זהות
מטפלים אשר אינם עונים לקריטריונים הנ"ל יופנו לועדת חריגים

העמותה רואה חשיבות רבה בחברותם של חברי המועדון ב"אגודה לריפוי סיני מסורתי"

מטפל המעוניין להיות חבר במועדון ישלם דמי חבר שנתיים בסך 250 ש"ח
שיבטיחו התחייבות הדדית בין המטפל והמועדון

יתרונות בתמורה לדמי החבר

מפגשי קבוצות מטפלים ללא תשלום או במחיר עלות (במידה ויש לשכור אולם לשם המפגש)
צפייה קלינית בהשתתפות מטפלים מומחים – ללא תשלום
הנחות חבר להשתתפות בהרצאות מומחים, סדנאות מקצועיות וימי עיון במגוון נושאים
ייעוץ ללא תשלום באמצעות הדוא"ל או הפורום המקצועי באתר האינטרנט של העמותה

לכל חבר יפתח "כרטיס מטפל" עם תמונתו, קורות חייו, כתובת האימייל שלו וכן לינק לאתר המטפל

שינוי גודל גופנים