צור קשר

חדשות
ללמוד גם Tcm וגם Stems מהטובים ביותר

עוד על לימודי רפואה סינית עתיקה
 

GUAN YUAN

דף הבית >> סינית מאמרים >> GUAN YUAN


  – GUAN YUAN - REN MAI 4

 

מאת פטר ואן קרבל ועפרה ברעלי

 

 .

הדיון בנקודה cv 4 GUANYUAN, יהיה מתוך נקודת השקפה אטימולוגית, פונקציונלית ופרקטית. מעבר לאספקטים אלו, אנו מעונינים להציג שני ענפים פנימיים חשובים, המשופעלים ומתוגברים על ידי נקודה זו:

 SHOU TAI YANG – HE SEA internal branch ן CHONG MAI .

 

GUAN -  הסימנית הסינית מורכבת משני מרכיבים. הראשון עוטף את השני ונקרא MEN, שמשמעותו "שער" או "דלת". הרדיקל הפנימי, הוא הפונטי GUAN, שמשמעותו שני חוטי משי , המשולבים יחדיו כשתי וערב על הנול -. השילוב של שני הרדיקלים, משמעותו "שער, מעבר או דרך מעבר, צומת חשובה השמה גבול".

YUAN – גם הוא נגזר משני רדיקלים. הרדיקל החיצוני הוא סלע, או הר, HAN – מגן על הסימנית, הקו האנכי משמאל והאופקי ממעל, זהו הסלע, הצוק. בפנים הסימנית YUAN-   – 3 נביעות, שזה קשור לכך שזו נקודת ההתראה של המעי הדק או SHOU TAI YANG - HE SEA .

הנקודה היא גם נקודת  JIAO HUI – נקודת מפגש של שלושת מסלולי היין של הרגל, שבמקרה הזה מסמלים את שלושת הנביעות, ונקודת היציאה של ה MAI  CHONG.

 

הסימנית YUAN SOURCE QI היא הצ'י הפוסט נטלי, או המייצג הפוסט נטלי של הצ'י הפרה נטלי שגם נקרא ORIGINAL QI - Y UAN  . ה YUAN ORIGINAL QI הוא חלק משלושת האוצרות  JING, SHEN,QI השייכים לשמיים  קדומים. ה ORIGINAL QI - Y UAN   מיוצג בארץ כ YUAN SOURCE QI, המאוכסן באמצעות התלת מחמם או ה SAN JIAO, בכליה הימנית. הכליה הימנית היא המקור למעיין, או המקור לנצר, לתולדת, להופעת ה CHONG MAI ב DAN TIAN התחתון.

התירגום של    ORIGINAL QI  YUAN הוא מקור במובן של נביעה, בראשית. והתרגום של SOURCE QI- Y UAN  , הוא מקור במובן של אותנטי, מקורי, מים הנובעים מצוק. השם כולו הוא דרך המעבר של המקור.

 

מעבר לשם זה יש עוד 28 שמות לנקודה זו.  למשל:  丹田 DAN TIAN, שדה הסינובר. סינובר מייצג את הצבע האדום הבוהק, הצבע של לשכת הדם.

באנגלית הצבע נקרא vermillion, שנגזר מהמילה הלטינית vermiculus, שמשמעותו תולעת קטנה המכונה ששר. זה מייצג את הצבע שמפיקים מחיה קטנה זו המכונה באנגלית cochenillus.

שם נוסף הוא  大海  -  DA HAI, שמתייחס, כמו גם השם הבא של הנקודה,  子宮 ZI GONG  היכל הוולד, לרחם.

שם נוסף שנביא כדוגמא לתיפקוד של הנקודה הוא 血海 XUE HAI , ים הדם, שזהו שם נירדף או זהה ל .CHONG MAI

 

GUAN YUAN ממוקמת על BIEJING מרידיאן האקסטרה REN, ממש מעל לנקודת היציאה של ה REN CV 2,, QU GU. השימושים בנקודה  CV4  כנקודה של ה CV שימושי רק עם "פתיחת" ה REN. ב"פתיחה" זו הכוונה לדיקור ב LU 7 ולנקודה בת הזוג KID 4 (ולא KID 6, כי זו אינה נקודת חיבור כמו כל נקודות הפתיחה והנקודות המשלימות של 4 מרידיאני האקסטרה ה YIN). בפתיחת    REN, הצ'י מובא מהכליה הימנית לתוך מרידיאן ה CV. בהוספת הנקודה CV 4, הצ'י מובא לאזור הרחם. אזור  הרחם הוא גם אזור היציאה של ה RENMAI (וכן של ה DUMAI, ו (CHONGMAI.

 

GUANYUAN  נחשבת ל JIAOHUI נקודת מפגש של שלושת מרידיאני ה YIN של הרגל. על פי מקורות מודרנים GUANYUAN נחשבת לנקודת המפגש של שלושת מרידיאני ה TMM של שלושת מרידיאני ה YIN של הרגל. אבל בעקבות מחקר קפדני ותירגום פרק 13 של NEIJING LINGSHU, קיימת המסקנה שרק CV-2 ו 3 הן נקודות מפגש JIAOHUI.

 

 

אחד מתפקודי הנקודה GUANYUAN הוא "ים הדם". אחת הסיבות של תיפקוד זה הוא שנקודה זו היא נקודה של ה SHOU TAI YANG – HE SEA INTERNAL BRANCH. לענף פנימי זה תפקיד עיקרי בייצור דם, XUE. נקודת היציאה של ענף פנימי זה היא הנקודה SI 15, 2 צון לטרלית ל C-7. יחד עם GV-16, ו ST-12, שלושת הנקודות האלו מהרמנות את כל האנרגיה ה YANG. מנקודת היציאה SI-15 הענף הפנימי עובר דרך ST-12 ונכנס לחזה. המסלול עוקב אחר האזופגוס, חודר לאיבר הלב, ויוצא ב CV-17. משם הוא מתחבר לאיבר הקיבה, המיקום העיקרי לייצור הדם בעיקר כדוריות אדומות, בעיקר אריתרוציטים. מ ST-12 יש ענף נוסף המתחבר ל CV-12, ו CV-13, וענף זה גם פוגש באיבר הקיבה. שני הענפים המחוברים ממשיכים לאיבר המעי הדק, איבר עיקרי בייצור הדם בעיקר לויקוציטים. ענף זה מגיע לשטח ב RENMAI-4, נקודת ההתראה של איבר המעי הדק, והמשמעות היא שנקודה זו מושכת אנרגיה מאיבר המעי הדק כדי לתמוך בתיפקוד הנקודה בייצור דם, כנקודה של "ים הדם". מנקודה CV-4, הענף הפנימי ממשיך מטה לאזור הבטן, מגיע לירך ולשוק, ויוצא ב ST-39.

שילוב נקודות כמו SI-15, GV-14, ST-12 יהרמנו את ה YANG, ובשילוב עם CV-12 או 13, או מוקסה על CV-17 (נקודה אסורה לדיקור), יביא צ'י לאיברים מייצרי דם כמו הלב הקיבה והמעי הדק. השילוב של CV-4 עם ST-39 יביא צ'י מאיברים אלו ויגדיל את רמת כדוריות הדם (בעיקר הלבנות).

 

סיבה נוספת לראות את הנקודה GUANYUAN כ"ים הדם" היא שזו נקודת היציאה של CHONGMAI. על פי הטקסט העתיק, NEIJING SUWEN פרק 39, מרידיאן האקסטרה CHONGMAI נחשב ל"ים הדם". על פי אותו פרק, פרק 39, GUANYUAN היא נקודת היציאה של ה CHONGMAI, ממנה יש קשר לרחם או ללשכת הזרע, ול BAOMAI. ה BAOMAI הוא ענף פנימי שמאחד את הרחם / לשכת הזרע עם איבר הלב והמוח, וענף זה יוצא אל השטח ב GV-20.

 

מצד אחד פתיחת מרידיאן האקסטרה CHONGMAI בשילוב עם CV-4 יביא צ'י למחמם תחתון, שימושי בעיקר בבעיות פריון. מצד שני השילוב של CHONGMAI, CV-4 ונקודת היציאה של ים הצ'י, ST-37 ו 39 ייצור כדוריות דם מסוגים שונים. צד נוסף הוא השילוב של CHONGMAI עם BAOMAI (GV-20) ייצור מח במוח או בשילוב עם GUANYUAN יאסוף דם – XUE במחמם תחתון כדי ליצור המשכיות לשושלת, ליצור צאצאים.  GV-20 היא נקודת הכניסה של "ים המח".        

 

בפרקטיקה הקלינית GUANYUAN היא נקודה המשומשת לרוב (מדי). היות והיא קשורה ל CHONGMAI, BAOMAI, איבר המעי הדק, "ים הדם" ו "ים המח", ולרחם / לשכת הזרע, יש לקחת בחשבון זהירות יתרה בגלל הפעולה החזקה שלה על הצ'י של הגוף. שימוש עודף בנקודה נוטה לנקז את האנרגיה של הגוף, ולא ייספק לגוף הרמוניה מספקת.  


    מידע נוסף   |   מאמרים    |    סיפורי מקרה    |   מדורים    |    כתבו עלינו    |    ארכיון
רקע
רפואה סינית עתיקה (ע"ר) טל: 050-6794146 גב' שרה אלתר, מזכירת העמותה I   רפואה סינית   I   לימודי רפואה סינית
לייבסיטי - בניית אתרים